პარტნიორები

შპს მანი მუვერს
გაერთიანებული კლირინგ ცენტრი
შპს ლიდერბეთ სლოტი
ენსი გლობალი
ნუმუს
სს "ოპპა"
ლიბერთი ბანკი
თიბისი ბანკი