უკან დაბრუნება

პატრულის ჯარიმა

example
მიუთითეთ პირადი ნომერი 01001086711
example
მიუთითეთ ჯარიმის ნომერი .....