ონლაინ დახმარება

მობილური

28

კომუნალურები

21

ტოტალიზატორი

4

ფინანსები

22

სახელმწიფო სერვისები

3

გართობა

7

ინტერნეტი

6

სხვადასხვა

9