მობილური

6

კომუნალურები

21

ტოტალიზატორი

1

ფინანსები

14

სახელმწიფო სერვისები

3

გართობა

0

ინტერნეტი

6

სხვადასხვა

10