მობილური

2

კომუნალურები

4

ტოტალიზატორი

1

ფინანსები

4

სახელმწიფო სერვისები

0

გართობა

0

ინტერნეტი

1

სხვადასხვა

0