მობილური

6

კომუნალურები

18

ტოტალიზატორი

1

ფინანსები

5

სახელმწიფო სერვისები

3

გართობა

0

ინტერნეტი

6

სხვადასხვა

10